ALTERSMYKKET I JESSHEIM KIRKE

"Geometrien, like evig som Gud og lysende i den guddommelige tanke, ga Gud mønsteret… etter hvilket han skapte verden, slik at den skulle bli den beste og vakreste og endelig mest lik Skaperen."


Johannes Kepler - Harmonices Mundi 1619.

Kjernen i altersmykket i Jessheim kirke er et ikosaeder.

Det dannes av 20 likesidede trekanter. 

Ikosaederet er et av de fem platonske legemer som Platon beskriver i dialogen Timaios. Boken regnes for å være et av de første forsøkene på å forstå naturen ved hjelp av matematikk. De fem platonske legemer (tetraeder, heksaeder, oktaeder, ikosaeder og dodekaeder), tilhører en svært eksklusiv klubb der de selv er eneste medlemmer. Disse regulære polyedrene har like kanter, hjørner og sider.

De er også naturformer og viser seg som molekyler, virus, krystaller og skjelettene til ørsmå dyreplankton, såkalte radiolarier. Symmetrikreftene i de fem figurene synes å være fundamentale for hvordan naturen organiserer seg. De platonske legemer avslutter Euklids udødelige lærebok: Elementer.

I verket "Harmonices Mundi" (Verdensharmonien) fra 1619, videreutvikler astronomen Johannes Kepler ikosaederet til en stjerne. Kepler forlenget ikosaederets 30 kanter utover i rommet - og der hvor linjene krysset

hverandre oppstod det 20 stjernearmer på de 20 likesidede trekantene. Dette er Keplerstjernen. Altersmykket er en forvandling av denne historiske stjerneformen.

TEKNISKE DATA


Lyskilde 1: Atmosfærisk lys fra overlyset over alteret, dette skaper 

lys-spaltning i koret og brytninger i materialet. 

Lyskilde 2: Lysplate integrert i bunnen av ikosaederet. Led: Osram short pitch, 8,3 mm pitch, 840 - lm/m, 5000 kelvin. Styring: trådløs dalidimmer. Dette lyset er smykkets indre lys som får det til å gløde. 

Lyskilde 3: Fire Spotter: Source Four CE Mini. 50W halogen. 3500 kelvin. Disse spottene tegner skyggeprojeksjoner fra smykket på korveggene og skaper reflekser fra gulltrianglene på veggene. 


Altersmykkets materiale: 25 mm Plexiglass og 10 mm Plexiglass. 

Total vekt: 206,95 kg. 


Total høyde uten sokkel: 7830 mm.

Total høyde med sokkel : 9930 mm

Produksjonstid: 1 år.

Produsent: Riktig Design ved Edvard Brekke i samarbeid med SandAtelier. 

Konsulent geometri: Øivind Sand. 

Ferdigstilt februar 2017.

Harmonices Mundi er et sentralt verk i astronomiens historie og avgjørende for Newton da han formulerte gravitasjonsloven i Principia. I Verdensharmonien finner vi Keplers tredje lov for planetbevegelsene.

Keplerstjernen oppstod samtidig med det moderne verdensbildet, men den er også et storslått forsøk på å beskrive Guds harmoniske skaperverk. Kepler lar Harmonices Mundi tone ut i en lovsang til Skaperen, den største av alle geometrikere.

Visjonen var å skape et svevende kunstverk som grep oppstandelsens øyeblikk. Som en stjerne skulle frelseren bade i sitt eget lys. Altersmykket er tilegnet Guds Logos, Ordet som ifølge Johannes opplyser hvert menneske. Det er en gjenfødt renessansestjerne som peker på forbrødringen mellom tro og viten, hjerte og fornuft. Skulpturens sentrale ide er å tolke det atmosfæriske lyset som flommer ned i kirkerommet over alteret. Vi arbeider med dette lyset i den teologiske tradisjonen fra middelalderens glassmalerier. Her ga lysets gjennomtrengning av de transparente stenene en opplevelse av gudsnaturen som gjennomtrenger materien.

Smykket er utformet i det moderne materialet akryl, som er 10% klarere enn glass og gir en god lysbrytning når det fasetteres. 

Altersmykket er skapt av kunstnerne Eimund Sand og Vebjørn Sand.


Produksjon: Riktig Design, ved Edvard Brekke i samarbeid med SandAtelier.