MONTEBELLOSTJERNEN

Konsept:

Montebellostjernen er en visualisering av Montebellosenterets arbeid. Stiftelsen Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon.

Formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Montebellostjernen er en materialisering av senterets visjon

om å opplyse og oppløfte når livet er i endring.


Dens ti stråler representerer bedriftens humanistiske prosjekt og tenkning:


1. stråle: En stjerne varmer.

2. stråle: En stjerne lyser.

3. stråle: En stjerne gir liv.

4. stråle: En stjerne lar oss løfte blikket.

5. stråle: En stjerne viser vei.

6. stråle: En stjerne skinner alltid bak skyene.

7. stråle: En stjerne lyser både om dagen og om natten.

8. stråle: En stjerne lyser for alle.

9. stråle: En stjerne skinner av lyst.

10. stråle: En stjerne forener alle synslinjer.


Stjernen er utviklet fra en kjent geometrisk form, Keplerstjernen, og inneholder en hel natur-og kulturhistorie gjennom sine naturlige proporsjoner og matematiske forankring.

Tekniske data: 

Lyskilde 1: Lyspære inne i stjerne: 1 stk LED, 9 watt, 2700 kelvin, 806 lumen.

Lyskilde 2: 4 stk LED-list montert under sokkelplate: 2 watt, 3200 kelvin, 5 lumen. 

Lyskilde 3:  Spotter i taket: 4 stk LED, 6,5 watt, 2700 kelvin, 350 lumen.

Stjernens materialer:

3 mm Plexiglass snow.

2 mm syrefri kartong

9 mm bjerkefinér. 

Sokkelplatens diameter: 1170 mm

Stjernens diameter: 1120 mm

Total høyde uten sokkel: 490 mm.

Total høyde med sokkel: 1120 mm

Mål på trekantet speil i tak: 2100 x 2100 x 2700 mm

Produksjonstid: 1 år.

Ferdigstilt januar 2017.

Produsent: SandAtelier - Tjøme ved Eimund Sand.

Visuelle og estetiske aspekter:

Kjernen i Montebellostjernen er den geometriske formen ikosidodekaeder. Dette er en krysning av de to regulære polyedrene dodekaeder og ikosaeder. Ikosidodekaederet har 32 rom som både er pentagonale og triangulære. Stjernearmene og stjernebena er transparente med frostede vinduer og er dannet av to former for gylne triangler. Dette er likebente trekanter der høyden på bena delt på grunnlinjen gir 1,62: Det gylne snitt. Stjernen har både aktive og passive rom og en rikdom av valører i sine mange overflater. Disse valørene oppstår i skyggevirkningene i rommene der vi ser et sprang fra høylys til hel og halvskygger, og i plexiglasset som skaper et frostet lysmiljø med glidende overganger.

Et stort skråstilt speil integrert i taket, gjør det mulig å betrakte stjernen som et himmelfenomen og se den ovenfra. Den skal få oss til å løfte blikket. Lyset i Montebellostjernen har ikke bare et estetisk aspekt, lyset skal først og fremst peke ut over seg selv på det egentlige lyset i bedriften: Lyset fra menneskene, opplysningsarbeid, veiledningsarbeid, hjelp til livsmestring og inspirasjon til livet videre. Stjernens lys er dypest sett av åndelig natur.

KONTAKT:

Adresse: Holeveien 5, 3145 Tjøme

Email: eimund@sandatelier.no

Telefon: +47 90 50 73 38

ÅPNINGSTID:

Etter avtale