Ny bok om Montebellosenteret viser oss senteret i lys av en stjerne!


Kunstinstallasjonen Montebellostjernen, med sin universelle utforming, peker på de prinsippene som forener oss.

Fra sin plassering i auditoriet på Montebellosenteret, lyser den uavbrutt og minner oss om senterets formål: 

Å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende.


Nå kan man lese om veien frem mot denne stjernen i boken MONTEBELLOSTJERNEN av Eimund Sand og Torill Ensby.

Dette er blitt en vakker gavebok som er rikt illustrert med bilder fra senterets hager, estetiske miljøer og verkstedene

som ledet til det endelige verket.

Stjernen materialiserer Montebellosenterets visjon om å gi

nytt perspektiv på livet og dens stråler avspeiler stjernenes mange egenskaper: De veileder og varmer,

de lyser og inspirerer, de forener alle synslinjer og forankrer oss i noe varig. 

Montebellostjernen oppsto som frukten av en kunstnerisk prosess som involverte hele staben ved Montebellosenteret i slutten av 2015. Utgangspunktet for stjernens geometri er Keplerstjernen på Gardermoen: Keplerstjernens armer er her forvandlet til stjerneben og til stjernestråler. Dens geometriske form har røtter til både renessansen og gresk kultur. Slik knytter den senteret til hele vår humanistiske arv og det menneskesynet som fremhever det hele menneske, det frie menneske og det skapende menneske. 

Boken Montebellostjernen skildrer kunstverket som en stemme i en stor kulturhistorisk fortelling, der mennesket danner sentrum – og hvordan denne humanismen speiler seg i stjernens geometri. 

«I møte med livets uforutsette hendelser blir vi alle utfordret i vår måte å være tilstede i eget liv på.

Vi må hente frem nye orienteringspunkter og finne nye horisonter for livet videre. Boken om Montebellostjernen løfter frem disse tema i et rehabiliteringsperspektiv» sier Torill Ensby, Senterleder Montebellosenteret